ครม.เคาะ338ล้าน พัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน ดึงดูดนักท่องเที่ยว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินจำนวน 338.80 ล้านบาท ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดสตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่) จำนวน 6 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

  1. โครงการพัฒนาระบบบริกา…