“สนข.” ลุยพัฒนาเชื่อมต่อล้อ-ราง-เรือ 40 จุด มูลค่า 5.5 พันล้าน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพั…