นิวไฮ! ผู้โดยสารรถไฟ-รถไฟฟ้าคึกคัก ทะลุวันละ 1.1 ล้านคน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางราง ทั้งรถไฟ, รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้า MRT, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก…